Gemeente Almere

Onderzoek beschermd wonen en maatschappelijke opvang

De gemeente Almere is centrumgemeente voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen voor de provincie Flevoland. De samenwerkende gemeenten in de provincie hebben behoefte aan inzicht in de ervaringen van cliënten van beschermd wonen en maatschappelijke opvang ten aanzien van de toegankelijkheid van de zorg, kwaliteit van dienstverlening en effecten van de zorg die zij ontvangen. Wij zijn door de gemeente Almere gevraagd om dit onderzoek naar beschermd wonen en maatschappelijke opvang uit te voeren. 

De doelgroep voor dit onderzoek bestond uit:

  • Mensen met een indicatie beschermd wonen, woonachtig in diverse voorzieningen beschermd wonen
  • Residentieel daklozen (inclusief beschermd wonenden)
  • Feitelijk daklozen verblijvend in crisis- en noodopvang
  • Zwerfjongeren 18 t/m 22 jaar
  • Cliënten vrouwenopvang, verblijvend in de vijftien eenheden begeleid wonen in de Literatuurwijk in Almere.

Het plan van aanpak van ZorgfocuZ voor dit onderzoek geeft ons het vertrouwen dat we binnen de gestelde termijn de gewenste respons krijgen, met voldoende kwaliteit en representativiteit. Bij het team van ZorgfocuZ is er genoeg expertise en pro-activiteit aanwezig om ons te ‘ontzorgen’ bij dit project.

Mathijs Tuynman – Onderzoeker monitor sociaal domein / ProjectleiderGemeente Almere

ZorgfocuZ heeft de gemeente Almere ondersteund bij het opstellen van de juiste vragenlijst. Meerdere interviewers van ZorgfocuZ hebben vervolgens op locatie van de zorginstellingen 250 interviews afgenomen. Voor een optimale werving van cliënten hebben we intensief contact gehad met de zorgaanbieders in de gemeente Almere. Rekening houdend met de privacy van cliënten hebben we gestuurd op maximale respons.

De gemeente Almere heeft de wens uitgesproken om zelf de analyse en rapportage te verzorgen. ZorgfocuZ heeft de opzet van de rapportage beoordeeld en feedback gegeven op de opzet.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten