Regio Meierij en Bommerlerwaard

Onderzoek beschermd wonen onder cliënten

De regio Meierij (bestaand uit de gemeenten ‘s-Hertogenbosch, Boxtel, Meijerstad, Sint-Michielsgestel en Vught) en regio Bommelerwaard (bestaand uit de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel) hebben ZorgfocuZ gevraagd om samen met hen en diverse zorgaanbieders een onderzoek beschermd wonen op te zetten onder cliënten of gebruik maken van maatschappelijke opvang. De wens was om het onderzoek zo laagdrempelig mogelijk te houden. Voor elke doelgroep (beschermd wonen intramuraal, beschermd wonen thuis en maatschappelijke opvang) is een vragenlijst ontworpen.

Het onderzoek beschermd wonen onder cliënten

De vragenlijsten bevatten thema’s over het contact met de gemeente; de kwaliteit van de begeleiding en bereikbaarheid van begeleiders; het resultaat van de begeleiding; daginvulling en de woonsituatie. Cliënten werden veelal per post uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek. Ze kregen een uitnodigingspakket met een begeleidende brief, vragenlijst en antwoordenvelop. Cliënten konden zelf kiezen of ze de vragenlijst op papier of digitaal wilden invullen. Tijdens de dataverzamelingsfase gingen onderzoekers van ZorgfocuZ ook bij verschillende zorglocaties langs om cliënten te helpen met het invullen van de vragenlijst. De binnengekomen data werd door ZorgfocuZ verzameld en geanonimiseerd. De drie ruwe datasets werden vervolgens gedeeld met de gemeente ’s Hertogenbosch die de datasets vervolgens verwerkte in een rapport. Naar aanleiding van het onderzoek volgen gesprekken met de zorgaanbieders om te bekijken wat de mogelijkheden zijn om de ervaren kwaliteit van de begeleiding te verbeteren.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over het cliëntervaringsonderzoek beschermd wonen, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen?
Neem gerust contact op met onze collega Arjan Rozema of Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten