Vilans

Naamsbekendheid- en imago-onderzoek Vilans

Vilans is de landelijke kennisorganisatie voor de langdurende zorg. Samen met cliënten, naasten, zorgprofessionals en andere betrokken partijen werkt Vilans dagelijks aan het aanbieden van de juiste kennis over langdurende zorg, op de juiste plek, persoonlijk en op maat. Vilans stelt de kennis beschikbaar via verschillende kennispleinen. Om meer inzicht te krijgen in het bereik van die kennispleinen, wil Vilans jaarlijks in kaart brengen hoe de naamsbekendheid is van deze websites, in hoeverre professionals in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg daarmee goed bekend zijn en of ze ze ook daadwerkelijk gebruiken. Wij voeren dit naamsbekendheid– en imago-onderzoek voor hen uit.

Wij hebben in het najaar van 2019 de eerste meting (0-meting) uitgevoerd en in het najaar van 2020 de vervolgmeting (1-meting). Deelnemers zijn geworven via een landelijk panelbureau waar ZorgfocuZ toegang tot heeft en hebben deelgenomen via een websurvey. In 2020 zijn ook bestaande contacten (abonnees op de nieuwsbrief) uitgenodigd voor het onderzoek. 

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het bereik van Vilans en zijn kennispleinen en manieren waarop dat eventueel kan worden vergroot. In zowel 2019 als 2020 is meer dan 50% van de panelleden werkend in de langdurige zorg bekend met Vilans. Van alle bestaande contacten gaf 83% bekend te zijn met Vilans. De (behaalde) doelstelling en andere onderzoeksresultaten geven input aan Vilans om de strategie te blijven doorontwikkelen zodat zij zo veel mogelijk zorgverleners in de langdurige zorg beter bereiken voor kennisdeling. 

Voor Vilans en de kennispleinen voor de ouderenzorg en gehandicaptenzorg heeft ZorgfocuZ de bekendheid en het gebruik daarvan in kaart gebracht. Ik heb heel plezierig samengewerkt met ZorgfocuZ. Ik vond de medewerkers onder meer heel sterk bij de concept-ontwikkeling van de vragenlijst en prettig was zeker ook dat we vrij eenvoudig om aanvullende rapportages konden vragen. 

Jan Willem Bloemen – Senior communicatieadviseur Vilans

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten