Stichting Eykenburg

Merkonderzoek Stichting Eykenburg

Stichting Eykenburg is een kleinschalige professionele organisatie voor ouderenzorg in Den Haag met een groot aanbod aan zorg: van huishoudelijke verzorging, thuiszorg, casemanagement dementie tot verpleeghuiszorg en hospicezorg. Onderzoeksbureau ZorgfocuZ is door Stichting Eykenburg gevraagd om een merkonderzoek te doen naar het imago en de naamsbekendheid van Stichting Eykenburg en haar diensten bij een representatieve groep Haagse inwoners van 20 jaar en ouder. De organisatie vindt het belangrijk om te weten hoe hoog de naamsbekendheid is (geholpen en spontaan) en wat de houding van de doelgroep is ten aanzien van Stichting Eykenburg. De centrale vraag is dan ook: ‘Hoe sterk is het merk Stichting Eykenburg?’

De uitvoering van het merkonderzoek

Tijdens het merkonderzoek stond het inzichtelijk krijgen van het imago en de (naams)bekendheid van Stichting Eykenburg centraal, om te kunnen sturen op de marketing en profilering van de organisatie. Om tot de beantwoording van de hiervoor opgestelde onderzoeksvraag te komen, is er in nauwe samenspraak met de werkgroep vanuit Stichting Eykenburg een kwantitatief georiënteerde vragenlijst opgesteld. In deze vragenlijst zijn veelal gesloten vraagstellingen opgenomen, zodat het onderzoek op termijn herhaald kan worden. Tevens zijn er een aantal open vragen gesteld, voor meer kwalitatieve duiding bij de gegeven antwoorden. De vragenlijst is volledig online afgenomen (websurvey) via een consumentenpanel. Om een representatieve verdeling van de doelgroep te hebben, zijn er diverse achtergrondkenmerken uitgevraagd om hier correct sturing op te geven tijdens de dataverzamelingsfase. In totaal hebben er 400 respondenten deelgenomen aan het onderzoek door de vragenlijst te voltooien. Deze groep respondenten zorgt voor een representatieve afspiegeling van de Haagse bevolking, en maakt daardoor de onderzoeksresultaten betrouwbaar. Naast een hardcopy rapport met algemene onderzoeksresultaten, heeft de organisatie ook alle resultaten online inzichtelijk gekregen in het ons online dashboard: ImpulZ. In dit dashboard kunnen er verdiepende analyses gemaakt worden op diverse uitgevraagde achtergrondkenmerken.

Stichting Eykenburg heeft met het merkonderzoek waardevolle informatie en merk- en marketingadviezen ontvangen om het merk Stichting Eykenburg waar mogelijk te versterken.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten