Zorggroep Alliade

Merkanalyse & merkadvies

Zorggroep Alliade is een stichting bestaande uit zeven zorgonderdelen; elk met een eigen identiteit en eigen beleid. Vanuit het hoofdmerk Alliade worden alle merken en zorgonderdelen gefaciliteerd. De concernstaf, en de meeste ondersteunende diensten in het servicecentrum, werken zowel voor de overkoepelende organisatie als voor onze zorgonderdelen. Het ontwikkelen van beleid dat de gehele organisatie aangaat, wordt door Alliade uitgevoerd. Daarnaast zorgen we voor de verbinding tussen de verschillende zorgonderdelen. Onder Alliade vallen we merken Talant, Meriant, Reik, Wil, Baanplus, Support&Co en Ouderenpsychiatrie Friesland.

ZorgfocuZ is door Alliade onder meer gevraagd om advies te geven over het merkenbeleid van Alliade. Wat is de juiste merkstructuur en merkarchitectuur? Op welke wijze creeren we zowel consistentie als onderscheidendheid tussen de merken die behoren tot de ‘Alliade-familie’? Deze en andere merkvragen zijn aan de orde gekomen in dit project waarin vanuit een gerichte merkanalyse tot adviezen en aanbevelingen werd gekomen.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten