Zorggroep de Stellingwerven

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Zorggroep de Stellingwerven

Zorggroep de Stellingwerven (ZDS) biedt kleinschalige zorg aan jongeren en volwassen met een (licht) verstandelijke beperking vaak in combinatie met psychisch/psychiatrische problematiek. ZDS is werkzaam in de regio van Zuidoost-Friesland. Er worden verschillende vormen van hulp aangeboden waaronder: woonbegeleiding, behandeling, ambulante begeleiding en dagbesteding.

Wij voerden voor ZDS het medewerkersonderzoek uit, dat zo is vormgegeven dat de resultaten van het onderzoek kunnen worden vergeleken met andere zorgorganisaties uit Noord-Nederland. Zorggroep de Stellingwerven neemt deel aan de Noordelijke WerkbelevingsMonitor.

ZorgfocuZ heeft voor Zorggroep de Stellingwerven het medewerkertevredenheidsonderzoek en cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.  Ondanks onze strakke tijdsplanning is de samenwerking hartstikke goed verlopen. ZorgfocuZ heeft beide onderzoeken op professionele wijze uitgevoerd. Gedurende de uitvoering waren de lijntjes kort. De onderzoeksresultaten zijn inzichtelijk weergegeven en wij hebben veel bruikbare handvaten voor verbetering gekregen.

Hedwig Postma – Coördinator stafbureau Zorggroep de Stellingwerven

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten