't Huus

Medewerkersonderzoek op maat

Werkvelden
Oplossingen

Stichting ’t Huus biedt aan huis en op diverse locaties in Zeeuws-Vlaanderen zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Stichting ’t Huus heeft ons gevraagd een medewerkersonderzoek op maat uit te voeren. Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de werkbeleving en tevredenheid van werknemers van ’t Huus.

De inrichting van het medewerkersonderzoek op maat

Om tot deze inzichten te komen is er een online vragenlijst opgesteld. In een nauwe samenwerking tussen ZorgfocuZ en ’t Huus zijn specifieke thema’s geselecteerd die belangrijk zijn voor ’t Huus als organisatie. Daarnaast zijn er een aantal benchmarkvragen opgenomen om de tevredenheid van werknemers van ’t Huus te kunnen vergelijken met de landelijke tevredenheid van werknemers werkzaam in de gehandicaptenzorg.

Alle medewerkers van ’t Huus hebben een e-mail ontvangen met de uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. 72% van de werknemers heeft uiteindelijk deelgenomen aan het onderzoek. De resultaten van het onderzoek zijn inzichtelijk gemaakt in ons online dashboard ImpulZ. Voor ’t Huus waren de resultaten daardoor erg inzichtelijk en makkelijk in perspectief te plaatsen.

Vanuit ’t Huus zijn we erg tevreden met hoe het MTO in samenwerking met ZorgfocuZ is verlopen en hoe het proces is begeleid. Het onderzoek heeft nieuwe inzichten opgeleverd waar we komende periode mee aan de slag kunnen.  

Yvonne Prinsen, Orthopedagoog en Manager Kwaliteit & Zorg bij ’t Huus

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over onze onderzoeksaanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Imme van der Velde en laat u overtuigen van onze meerwaarde. U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten