Patyna

Medewerkersonderzoek en aanvullende pulse-metingen

Patyna biedt zorg, welzijn en wonen aan met name ouderen in Friesland. De zorg vindt plaats op één van de ruim 25 locaties en bij mensen thuis, zowel in de steden als de dorpen op het Friese platteland. Het werkgebied van Patyna beslaat de gemeenten Súdwest-Fryslân, Leeuwarden, De Fryske Marren, Waadhoeke en Tytsjerksteradiel. De organisatie heeft meerdere uitdagingen beschreven in haar Meerjarenperspectief, en licht deze uitdagingen en prioriteiten nogmaals uit in de Kaderbrief 2024. Om de uitdagingen te bereiken wordt er een medewerkersonderzoek en pulse-metingen gedaan.

Onderzoek onder medewerkers

Eén van de meest prominente uitdagingen voor de organisatie ligt bij de ca. 3000 medewerkers die thans bij de organisatie werken; onder hen is het belangrijk om het verzuimpercentage terug te dringen en de uitstroom te verminderen. Maar ook spreekt Patyna de ambitie uit om een magneet-organisatie te zijn richting nieuwe medewerkers. Om aan deze uitdagingen te werken, wil de organisatie graag meer zicht krijgen op de werkbeleving en de tevredenheid van haar medewerkers. Patyna heeft ZorgfocuZ gevraagd om de organisatie daarbij te ondersteunen. Het doel van het onderzoek is om, op basis van inzichten in de werkbeleving en de tevredenheid van haar medewerkers op diverse thema’s, concrete handvatten te vinden om waar mogelijk het (HR-) beleid verder mee te optimaliseren. Meer specifiek moet de informatie die we ophalen met het onderzoek kunnen dienen als input voor in te zetten concrete verbeteracties waarmee Patyna gericht kan werken aan het realiseren van haar doelen en ambities (organisatiebreed en/of locatie-/teamspecifiek).

Eerst breed onderzoek, vervolgen thema-onderzoek

Om tot een maatwerkonderzoek te komen, hebben we samen met een werkgroep vormgegeven aan een maatwerkaanpak door vanaf het eerste moment te werken aan op een nauwe, vertrouwde samenwerking met de werkgroep van Patyna. Aansluitend op het meer brede, grootschalige medewerkersonderzoek in 2024, volgen er in het najaar 2024 en/of in 2025 twee pulse-metingen. Deze pulse-metingen zijn meer kortcyclische (meer thematische) metingen waarin vaak één of twee thema’s centraal worden gesteld met een korte en krachtige vragenlijst.

Opzet pulse-meting

In de onderzoeksaanpak houden we sterk rekening met de kansen om kortcyclisch onderzoek te benutten. Op specifieke thema’s kunnen we waar gewenst nadere (pulse-)metingen doen om specifieke onderwerpen nader uit te lichten teneinde deze actief te kunnen gaan verbeteren. Welke onderwerp(en) dit zou)den) moeten betreffen, zijn afhankelijk van de opvallendheden uit de brede 0-meting.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over een medewerkersonderzoek voor VVT-organisaties, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen?
Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp. U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050-8200461 (locatie Groningen) of 030-2074269 (locatie Utrecht).

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten