Beter Thuis Wonen

Medewerkersonderzoek voor Beter Thuis Wonen

In 2023 vond een tweede samenwerking plaats met Beter Thuis Wonen voor het medewerkersonderzoek. Tijdens dit onderzoek werden alle medewerkers van Beter Thuis Wonen verzocht een online vragenlijst in te vullen om zo hun ervaringen binnen de organisatie te delen en feedback te geven over zowel de positieve aspecten als de mogelijke verbeterpunten.

Het verloop van het medewerksonderzoek voor Beter Thuis Wonen


Het doel van de 1-meting in 2023 was om door middel van het verkrijgen van inzichten in de werkomgeving en de tevredenheid van medewerkers over diverse onderwerpen, richtlijnen te ontdekken die, indien mogelijk, kunnen bijdragen aan de optimalisatie van het (HR-)beleid.

De onderzoeksresultaten zijn voor de werkgroep inzichtelijk gemaakt in een online rapportrage in ons klantenportaal ImpulZ, waar de organisatie gedurende een jaar toegang toe heeft. Daarnaast is er ook een apart rapport opgesteld waarin de resultaten van deze 1-meting worden vergeleken met de resultaten van de meting die in 2020 is uitgevoerd. Tijdens een interpretatiesessie zijn de algemene onderzoeksresultaten op organisatieniveau met de werkgroep besproken, en de meest opvallende resultaten zijn samengevat in een managementnotitie.

Bovendien heeft de werkgroep gevraagd aan onderzoeksbureau ZorgfocuZ om extra statistische analyses uit te voeren. Dit met als doel concrete verbeterinformatie te verkrijgen die gericht ingezet kan worden om het beleid verder te verfijnen en de algehele tevredenheid te verhogen. De volgende statistische methoden zijn hiervoor gebruikt:

  • Een vergelijkingstabel waarin resultaten per team met elkaar worden vergeleken op significante verschillen;
  • Een prioriteitenmatrix voor de gehele organisatie waarin thema’s worden geplot in een assenstelsel teneinde prioriteiten te kunnen aanbrengen in de in te zetten verbeteracties.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over een medewerkersonderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461 (locatie Groningen) of 030 20 74 269 (locatie Utrecht).

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten