Zorggroep Alliade

Medewerkersonderzoek en aanvullende pulse-metingen

Alliade biedt kwetsbare mensen in Friesland een breed palet aan zowel basiszorg als gespecialiseerde zorg. Voorheen deed de organisatie dat vanuit verschillende merken (Talant, Meriant, Reik, Wil en Alliade opvoeden & opgroeien), maar tegenwoordig wordt er vanuit één Alliade gewerkt. Bij Alliade werken zo’n 6.000 medewerkers die uiteenlopende (zowel zorginhoudelijke en niet-zorginhoudelijke) functies hebben. Hiervoor voert ZorgfocuZ het medewerkersonderzoek en aanvullende pulse-metingen uit voor de organisatie.

Onderzoeksplan medewerkersonderzoek

Alliade vroeg ZorgfocuZ om een onderzoeksplan te maken voor het periodieke medewerkersonderzoek. De organisatie wil namelijk graag meer zicht krijgen op de werkbeleving en de tevredenheid van haar medewerkers, en heeft ZorgfocuZ gevraagd om de organisatie daarbij te ondersteunen. We hebben ervoor gekozen om medewerkersonderzoek en aanvullende pulse-metingen te gaan doen. Het doel van het onderzoek is om, op basis van inzichten in de werkbeleving/werkplezier en de tevredenheid van haar medewerkers op diverse thema’s, concrete handvatten te krijgen om:

  • Medewerkers meer/beter te kunnen binden en boeien, door het meer/betere drijfveren te bieden en te motiveren;
  • Zodat zijn zo veel mogelijk behouden blijven voor de organisatie en de (kans op) uitstroom afneemt
  • Inzicht te krijgen in hoe Alliade volgens de medewerkers haar kernwaarden en (merk-)beloftes uit het strategiehuis waarmaakt en hoe dit mogelijk beter (nog) kan.

Brede meting en pulse-metingen

In het najaar van 2023 hebben we de eerste brede 0-meting opgezet en uitgevoerd. We hebben een onderzoek opgezet dat écht bij Alliade past en perfect aansluit op (de beleidsuitgangspunten en ambities van) het nieuwe Alliade. Aansluitend op het meer brede, grootschalige medewerkersonderzoek in 2023, volgen er vanaf 2024 pulse-metingen. Deze pulse-metingen zijn meer kortcyclische metingen waarin vaak één of twee thema’s centraal worden gesteld met een korte en krachtige vragenlijst.

In de analyse/rapportagefase hebben we volop rekening gehouden met de organisatiestructuur en de verschillende organisatieonderdelen. Zo zijn via ons systeem ImpulZ uitsplitsingen mogelijk naar:

  • Vormen van zorg (gehandicaptenzorg, ouderenzorg en jeugdzorg)
  • Soorten van zorg (zorg, ondersteuning, wonen, dagbesteding en behandeling)
  • Locatieniveau (Alliade heeft meer dan 300 locaties)
  • Teamniveau (binnen de locaties wordt met verschillende teams gewerkt – in het strategiehuis wordt ook aangegeven dat Alliade wil sturen tot en met teamniveau)
  • Andere achtergrondkenmerken (bv: lengte dienstverband, type contract, etc.);

De onderzoeksdoelgroep betreft alle ca. 6000 medewerkers van Alliade, die verdeeld zijn over het stafbureau in Heerenveen en de ruim 300 zorglocaties.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over een medewerkersonderzoek voor VVT-organisaties, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen?
Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp. U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050-8200461 (locatie Groningen) of 030-2074269 (locatie Utrecht).

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten