Zorgbelang Groningen

Marktonderzoek naar meningen en behoeftes van zorgorganisaties

Diensten
Oplossingen

Zorgbelang Groningen behartigt de belangen van iedereen die in de provincie Groningen gebruikt maakt van zorg. Zo wil Zorgbelang werken aan toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede zorg en ondersteuning voor alle Groningers. Om deze ambitie te verwezenlijken is goede samenwerking en afstemming met zorgaanbieders uit Groningen belangrijk. ZorgfocuZ heeft een marktonderzoek uitgevoerd voor Zorgbelang Groningen om de percepties, meningen en behoeften van zorgorganisaties uit Groningen in kaart te brengen.

Tijdens het marktonderzoek hebben wij ingezoomd op de wijze waarop Zorgbelang zich beter zou kunnen positioneren en hebben wij onderzoek gedaan naar de voornaamste kansen en bedreigingen voor de organisatie. Op basis van ca. 15 kwalitatieve interviews met stakeholders zoals zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten is er een analyserapport opgesteld, zijn de resultaten van het onderzoek tijdens een studiedag besproken met de medewerkers van Zorgbelang en zijn er plannen voor de toekomst opgesteld.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten