De Baalderborg Groep

Marktonderzoek De Baalderborg Groep

Werkvelden
Diensten
Oplossingen

De Baalderborg Groep biedt (specialistische) zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking, kinderen met ontwikkelingsproblemen en ouderen met een intensieve ondersteuningsvraag. De zorg wordt geboden met verblijf en/of verblijf met behandeling, en daarnaast biedt de organisatie extramurale zorg voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding individueel, dagbesteding, behandeling en (tijdelijk) verblijf. Dit doet zij niet alleen zelf, maar ook in samenwerking met andere organisaties en ketenpartners. Anno 2022 heeft De Baalderborg Groep de ambitie om nog meer klant- en marktgericht te gaan werken.  

Om het beeld van de organisatie onder haar relevante doelgroepen te bepalen heeft de Baalderborg Groep aan onderzoeksbureau ZorgfocuZ gevraagd om klant- en marktinformatie te verzamelen en deze informatie samen met de Baalderborg Groep te duiden. Hiertoe is een uitgebreid vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder huidige zorgvragers en begeleiders, potentiële zorgvragers, zakelijke relaties en medewerkers. Zij ontvingen vragenlijsten schriftelijk en/of digitaal. De resultaten uit het vragenlijstonderzoek gaven waardevolle informatie over de marktpositie van de Baalderborg Groep, en zijn aangevuld met een aantal verdiepende interviews met financiers van de Baalderborg Groep ter verdere duiding. De uitkomsten van het onderzoek zijn integraal gerapporteerd en hebben geleid tot aanbevelingen waarmee De Baalderborg Groep haar beleid en aanbod richting deze doelgroepen verder kan versterken.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over onze onderzoeken en onze aanpak, of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten