Koninklijke Visio

Marktanalyse Wonen & Dagbesteding in de zorg

In de zomer van 2020 heeft Koninklijke Visio (expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen) bij ZorgfocuZ een aantal vraagstukken neergelegd om inzicht te krijgen in de markt en in de klantbehoeften van het domein Wonen & Dagbesteding. Het ging daarbij onder meer over cliëntervaringen, maar ook over wensen en verwachtingen van de doelgroep van Visio, nu en in de toekomst.

Om inzicht te krijgen in de genoemde vraagstukken heeft ZorgfocuZ in drie fasen onderzoek uitgevoerd. In de eerste twee fasen is een kwantitatief inzicht verkregen in de (grootte van) doelgroepen van Visio (per regio), welke zorgvragen er leven, wat het aanbod is in de regio en in hoeverre het aanbod toereikend is in de verwachtte zorgvraag. In de derde fase is onderzoek uitgevoerd onder cliënten / cliëntvertegenwoordigers van Visio Wonen & Dagbesteding, om inzicht te krijgen in huidige en toekomstige behoeften, zowel op het gebied van informatievoorziening als ook dienstverlening van Visio. Met de resultaten van dit onderzoek in de hand kan het product- en dienstenaanbod van Visio geoptimaliseerd worden. Daarbij kan inzicht in het oriëntatie- en keuzeproces gebruikt worden om toekomstige klanten beter te vinden en aan Visio te verbinden.

De samenwerking met ZorgfocuZ heb ik als erg prettig ervaren. De lijnen zijn kort en op vragen of opmerkingen komt altijd snel een terugkoppeling. ZorgfocuZ heeft veel ervaring binnen de zorg en dat merk je gedurende het proces. Je krijgt daardoor een goed overzicht van de (on)mogelijkheden rondom het vraagstuk waarmee je bij hen aanklopt. Het heeft bij ons mooie inzichten in cliëntervaringen en –behoeften opgeleverd, waar we weer op verder kunnen bouwen.

Femke Hamaker – Strategisch Marketing Adviseur

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten