IJmondgemeenten

Kwalitatief onderzoek naar de beleving van de kwaliteit van Hulp bij het huishouden

In 2017 heeft de Rekenkamercommissie van Beverwijk een onderzoek uitgevoerd naar hulp bij het huishouden. In 2018 is het rapport uitgebracht. Het onderzoek stelde de beleving van de kwaliteit van de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden centraal. In de contracten voor hulp bij het huishouden is opgenomen dat jaarlijks klanttevredenheidsonderzoeken worden uitgevoerd. De IJmondgemeenten (gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen) hebben het advies van de rekenkamercommissie overgenomen om samen met de participatieraden, die uit inwoners bestaan met als doel participatie in het sociaal domein te bevorderen, te bekijken hoe klanttevredenheid het beste onderzocht kan worden. Wij zijn door de gemeenten gevraagd om dit onderzoek uit te voeren.

Op maat plan van aanpak – afname interviews

De IJmondgemeenten wilden een kwalitatief georiënteerd onderzoek naar de beleving van de kwaliteit van de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden. Wij hebben hiervoor gebruik gemaakt van telefonische interviews. In de regio gaat het om zes aanbieders. Per aanbieder hebben we 20 cliënten geïnterviewd, in totaal 120 cliënten. De betreffende cliënten hebben vooraf een uitnodigingsbrief ontvangen waarin het onderzoek werd aangekondigd.

De uitkomsten van het onderzoek hebben wij in een overzichtelijk rapport voor de gemeenten gerapporteerd. Het onderzoek is afgesloten met een eindsessie waarin wij met de gemeenten de resultaten hebben geanalyseerd en besproken.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten