IJmondgemeenten

Kwalitatief cliëntervaringsonderzoek naar de beleving van de kwaliteit van Hulp bij het huishouden

In 2017 heeft de Rekenkamercommissie van Beverwijk een onderzoek uitgevoerd naar hulp bij het huishouden. In 2018 is het rapport uitgebracht. Het onderzoek stelde de beleving van de kwaliteit van de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden centraal. In de contracten voor hulp bij het huishouden is opgenomen dat jaarlijks klanttevredenheidsonderzoeken worden uitgevoerd. De IJmondgemeenten (gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen) hebben het advies van de rekenkamercommissie overgenomen om samen met de participatieraden, die uit inwoners bestaan met als doel participatie in het sociaal domein te bevorderen, te bekijken hoe klanttevredenheid het beste onderzocht kan worden. Wij zijn door de gemeenten gevraagd om dit cliëntervaringsonderzoek hulp bij huishouden uit te voeren.

Plan van aanpak cliëntervaringsonderzoek hulp bij huishouden – afname interviews

De IJmondgemeenten wilden een kwalitatief georiënteerd onderzoek naar de beleving van de kwaliteit van de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden. Wij hebben hiervoor gebruik gemaakt van telefonische interviews. In de regio gaat het om zes aanbieders. Per aanbieder hebben we 20 cliënten geïnterviewd, in totaal 120 cliënten. De betreffende cliënten hebben vooraf een uitnodigingsbrief ontvangen waarin het onderzoek werd aangekondigd.

De uitkomsten van het onderzoek hebben wij in een overzichtelijk rapport voor de gemeenten gerapporteerd. Het onderzoek is afgesloten met een eindsessie waarin wij met de gemeenten de resultaten hebben geanalyseerd en besproken.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over het cliëntervaringsonderzoek hulp bij huishouden, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten