Koninklijke Visio

Marktonderzoek

Koninklijke Visio is een organisatie waarbij mensen terecht kunnen als zij slechtziend of blind zijn, of hier vragen over hebben. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. Persoonlijk en professioneel betrokkenen kunnen ook bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering.

Wij zijn door Visio gevraagd om een marktonderzoek te doen en om op basis daarvan een SWOT-analyse op te stellen waarin de meest belangrijke sterke en zwakke punten van de organisatie aan bod kwamen. Daarnaast is samen met de directeuren van de organisatie gekeken naar waar zich de voornaamste kansen en bedreigingen voordoen. Deze analyses vormden de basis voor strategische marketingkeuzes over doelgroepen en profilering van de organisatie op regionaal en op landelijk niveau.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten