Koninklijke Visio

Marktonderzoek

Koninklijke Visio is een organisatie waarbij mensen terecht kunnen als zij slechtziend of blind zijn, of hier vragen over hebben. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. Persoonlijk en professioneel betrokkenen kunnen ook bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering. Wij zijn door Visio gevraagd om een marktonderzoek te doen.

Marktonderzoek gehandicaptenzorg

Op basis van ons marktonderzoek hebben wij een SWOT-analyse opgesteld waarin de meest belangrijke sterke en zwakke punten van de organisatie aan bod kwamen. Daarnaast is samen met de directeuren van de organisatie gekeken naar waar zich de voornaamste kansen en bedreigingen voordoen. Deze analyses vormden de basis voor strategische marketingkeuzes over doelgroepen en profilering van de organisatie op regionaal en op landelijk niveau.

Cliëntgericht onderzoek

Cliëntgerichtheid is in de gehandicaptenzorg heel belangrijk. Mensen met een beperking willen namelijk graag een leven leiden dat past bij hun eigen wensen en mogelijkheden. Als het gaat om de behandeling van cliënten, maar juist ook in het geval van onderzoek, vraagt iedere beperking om een eigen benadering, geredeneerd van wat er wél mogelijk is voor de cliënt.

Wij bepalen met u wat uw onderzoeksvragen zijn en op welke wijze dit onderzocht kan worden bij cliënten, familieleden en vertegenwoordigers om antwoord te kunnen geven op deze vragen. Denk hierbij aan vragenlijst onderzoek en interviews.

Aan de hand van de vergaarde inzichten kunnen wij u adviseren over de wijze waarop u de effectiviteit en kwaliteit van uw organisatie kunt verbeteren.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over imago onderzoek, merkonderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten