Gemeenten uit midden NL

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo-hulpmiddelen

Welzorg en Meyra zijn per 1 april 2021 de nieuwe leveranciers van hulpmiddelen voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in de gemeenten Diemen, Montfoort, Ouder-Amstel, Oudewater, De Ronde Venen, Uithoorn, Woerden en Stichtse Vecht. De gemeenten wensen voortdurend inzicht te hebben in de kwaliteit van de uitvoering van de leveranciers. Hiervoor dient een klanttevredenheidsonderzoek opgezet en uitgevoerd te worden. ZorgfocuZ is gevraagd uitvoering te geven aan dit klanttevredenheidsonderzoek Wmo-hulpmiddelen.

Aanpak klanttevredenheidsonderzoek Wmo-hulpmiddelen

Wij zien graag dat bij de opzet en uitvoering van een klanttevredenheidsonderzoek Wmo-hulpmiddelen een nauwe samenwerking tussen ZorgfocuZ, de gemeenten en de leveranciers ontstaat. Een goede samenwerking helpt om het eindproduct op een hoger plan te brengen, zo is onze ervaring. Wij hebben daarom een werkgroep geformeerd ter begeleiding van het onderzoek. Binnen de werkgroep worden alle praktische en inhoudelijke zaken ten behoeve van het onderzoek besproken en uitgevoerd. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers vanuit ZorgfocuZ, enkele afgevaardigden vanuit de gemeenten en beide leveranciers.

Binnen de werkgroep hebben we het opgestelde plan van aanpak verder uitgewerkt. Denk hierbij aan het opstellen van de vragenlijst en uitnodigingsteksten. Op basis van onze ervaring hebben wij diverse voorbeeldvragenlijsten en teksten beschikbaar die toegepast kunnen worden voor een klanttevredenheidsonderzoek Wmo-hulpmiddelen. Hier zijn samen met de betrokkenen keuzes in gemaakt.

Ook hebben we bekeken op welke wijze het onderzoek geïntroduceerd kan worden bij de klanten. Hoe beter het onderzoek onder de aandacht is van de klanten, hoe hoger de respons. Hier spelen zowel de gemeenten als de leveranciers een rol. Een belangrijk aandachtspunt hierbij vormen de onderzoeken die de gemeenten en leveranciers zelf al uitvoeren. We willen immers overvraging van klanten voorkomen. Daar hebben we rekening mee gehouden met onze aanpak.

Voor dit onderzoek hebben we gekozen voor een schriftelijke en een online benadering. Om de respons te maximaliseren zullen wij indien nodig klanten nabellen die de vragenlijsten nog niet ingevuld hebben.

Rapportage

Het onderzoek zal veel data opleveren waarbij het wenselijk is dat de gemeenten en leveranciers hier zelf op ieder moment inzicht in hebben en ook zelf nog nadere analyses kunnen doen. Bijvoorbeeld op het gebied van de type hulpmiddelen (scootmobiel, traplift of rolstoel) en kruisverbanden hiertussen of een benchmark met resultaten per thema van de afzonderlijke leveranciers. Wij beschikken over een online dashboard waar alle (tussentijdse) resultaten van het onderzoek in gerapporteerd worden. De leveranciers en gemeenten hebben ieder toegang tot hun eigen dashboard.

Periodiek leveren wij de gemeenten ook nog een hard copy rapport op. Dit rapport bevat alle informatie die nodig is voor de gemeente om te gebruiken voor de publicatie. Heel concreet komen hierin de scores naar voren die de verschillende leveranciers op de thema’s (zoals communicatie, levering, reparatie & onderhoud en algeheel tevredenheidscijfer) scoren.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over klanttevredenheidsonderzoek hulpmiddelen (ook wel cliëntervaringsonderzoek hulpmiddelen genoemd), onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten