Publiek Vervoer

Klanttevredenheidsonderzoek vervoersstromen

Publiek Vervoer Groningen Drenthe heeft ons gevraagd om een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren onder de gebruikers van de verschillende vervoersstromen. Het onderzoek moet inzicht geven in de tevredenheid over de volgende vervoersstromen:

  • Wmo-vervoer
  • Leerlingenvervoer
  • Hubtaxi
  • Participatievervoer

Het streven van Publiek Vervoer was om betrouwbaar onderzoek te doen per vervoerstroom én per regio. Wij hebben hier rekening mee gehouden door de steekproefgroottes hierop aan te passen. Om het onderzoek uit te voeren, hebben wij een gedetailleerd onderzoeksplan opgesteld waarin wij per doelgroep de beste methoden van dataverzameling hebben vastgesteld. Voor de uitvoering van de dataverzameling maken wij gebruik van een mix van methoden. Denk hierbij aan schriftelijk en online vragenlijst onderzoek en het afnemen van interviews tijdens de ritten met de hubtaxi’s. Voor iedere vervoersstroom hebben wij een maatwerk vragenlijst opgesteld.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten