Regio Duin en Bollenstreek

Klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer

De regio Duin en Bollenstreek (gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen) heeft ZorgfocuZ gevraagd om een klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer uit te voeren. De regio Duin en Bollenstreek betreft een samenwerking tussen 5 gemeenten, te weten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Katwijk. Deze 5 gemeenten hebben gezamenlijk het leerlingenvervoer ingekocht. Momenteel wordt het leerlingenvervoer verzorgt door vervoersorganisatie Noot. De regio wil met het onderzoek meer inzicht krijgen in de ervaringen van leerlingen (en hun ouders) met leerlingenvervoer.

Input van stakeholders

Duin en Bollenstreek wil graag de verschillende stakeholders (ouders, de vervoerder en de 5 gemeenten) mee laten denken over de op te stellen van de vragenlijst. Aan deze doelgroepen hebben wij daarom de beoogde onderzoeksaanpak uitgelegd en aangegeven wat in grote lijnen de thema’s zijn die aan bod zullen komen in de vragenlijst. De stakeholders hebben vervolgens de mogelijkheid gekregen om aan te geven welke onderwerpen /thema’s zij belangrijk vinden om uit te vragen bij de ouders (en leerlingen).

Aanpak klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer

Op basis van de input van bovengenoemde stakeholders hebben wij een eerste conceptvragenlijst opgesteld. Hiervoor hebben wij ook gebruik gemaakt van een uitgebreide set aan voorbeeldvragen die wij reeds bij verschillende vergelijkbare onderzoeken toepassen. Wij hebben de conceptvragenlijst met de werkgroep besproken. Via enkele feedbackrondes is de uiteindelijke vragenlijst definitief opgesteld.

De doelgroep van dit onderzoek betreffen alle ouders/verzorgers van kinderen die gebruik maken van leerlingenvervoer. Primair zijn de ouders aangeschreven. In de vragenlijst hebben we ook een blokje met vragen opgenomen die door het kind (eventueel met behulp van de ouder/verzorger) ingevuld konden worden.

Omdat de regio Duin en Bollenstreek beschikt over de mailadressen van de ouders en dit ook het reguliere communicatiekanaal is waarmee met ouders wordt gecommuniceerd, hebben wij de ouders voor dit onderzoek ook per mail te benaderd.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer, cliëntervaringsonderzoeken doelgroepenvervoer (Wmo-vervoer), onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten