Samenwerking Noord-Veluwe

Klanttevredenheidsonderzoek hulpmiddelen Wmo

De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Oldebroek en Putten werken sinds 2018 samen in de Samenwerking Noord-Veluwe (SNV). Vanuit deze regionale samenwerking hebben de gemeenten één contract met twee leveranciers Wmo hulpmiddelen. Eén van de contracteisen is dat de gemeenten een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. De gemeenten hebben ZorgfocuZ verzocht om dit klanttevredenheidsonderzoek hulpmiddelen Wmo uit te voeren.

Aanpak klanttevredenheidsonderzoek hulpmiddelen Wmo

Het onderzoek is in nauwe samenwerking met de betrokken gemeenten en leveranciers tot stand gekomen. De onderzoeksdoelgroep betrof cliënten van de twee leveranciers die zich actief hebben opgegeven voor deelname. Cliënten die vanuit de Wmo een hulpmiddel ontvangen van één van de leveranciers zijn door de gemeente benaderd om deel te nemen. Wanneer zij hadden toegezegd, hebben ze van ZorgfocuZ een uitnodigingsbrief en vragenlijst ontvangen. Deelnemers konden de vragenlijst zowel schriftelijk als online invullen.

In samenwerking met de gemeenten en leveranciers hebben wij een maatwerkvragenlijst opgesteld. De vragenlijst die is gebruikt voor dit onderzoek ging in op de volgende thema’s:

  • Communicatie
  • Passing en levering
  • Reparatie

Er zijn vragenlijsten uitgezet onder in totaal 459 cliënten. Hiervan hebben 301 personen de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een responspercentage van 66%. De resultaten zijn opgeleverd en besproken met Samenwerking Noord-Veluwe.

Aanpak cliëntervaringsonderzoek hulpmiddelen

De afgelopen jaren hebben wij in opdracht van diverse leveranciers, gemeenten of de gezamenlijke partijen een cliëntervaringsonderzoek hulpmiddelen uitgevoerd. Ieder onderzoeksvraagstuk is maatwerk waarbij wij uw informatiebehoefte en de doelen van het onderzoek in kaart brengen en vaststellen welke eisen aan het onderzoek gesteld worden.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over klanttevredenheidsonderzoek hulpmiddelen Wmo, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde. Wij praten u graag bij over alle mogelijkheden.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten