Gemeenten NSDMH

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo hulpmiddelen

Hulpmiddelen leveranciers Welzorg, Medipoint, Kersten en Meyra zijn in de regio van de gemeenten NSDMH (samenwerkingsverband van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas) verantwoordelijk voor de levering van hulpmiddelen. De leveranciers zijn door de gemeenten gevraagd om een klanttevredenheidsonderzoek Wmo hulpmiddelen uit te zetten. ZorgfocuZ is gevraagd om dit onderzoek uit te voeren.

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo hulpmiddelen

Voor dit onderzoek gaan wij uit van een kwantitatief vragenlijst onderzoek. Cliënten ontvangen de vragenlijst per post en/of per email (indien emailadressen beschikbaar zijn). Voor iedere meting sturen de leveranciers ons de contactgegevens van de cliënten die een vragenlijst (levering of reparatie/onderhoud) mogen ontvangen. Wij versturen de vragenlijsten en coördineren de dataverzameling. We gaan uit van 12 metingen per jaar.

De resultaten rapporteren wij in ons dashboard en in een hard copy rapport (per kwartaal) aan de NSDMH gemeenten. Dit rapport bevat alle informatie die nodig is voor de gemeenten om te gebruiken voor de publicatie. Het rapport bevat een onderzoeksverantwoording en een weergave van de resultaten in tabellen en grafieken uitgesplitst naar leveranciers en thema’s. Heel concreet komen hierin dus de scores naar voren die de verschillende leveranciers op de thema’s (communicatie, levering, reparatie & onderhoud en algeheel tevredenheidscijfer) in de vragenlijst scoren.

Een ervaren projectleider van ZorgfocuZ begeleidt het onderzoek. De gemeenten en de leveranciers hebben daarmee ook gelijk een vast aanspreekpunt binnen ZorgfocuZ. De projectleider ziet erop toe dat er conform afspraken gewerkt wordt en borgt de algehele kwaliteit, uitvoering en planning van het onderzoek.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over klanttevredenheidsonderzoek hulpmiddelen (ook wel cliëntervaringsonderzoek hulpmiddelen genoemd), onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten