Publiek Vervoer

Klanttevredenheidsonderzoek vervoersstromen

Publiek Vervoer Groningen Drenthe heeft ons gevraagd om een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren onder de gebruikers van de verschillende vervoersstromen. Het cliëntervaringsonderzoek doelgroepenvervoer voor Publiek Vervoer moet inzicht geven in de tevredenheid over de volgende vervoersstromen:

  • Wmo-vervoer
  • Leerlingenvervoer
  • Hubtaxi
  • Participatievervoer

Aanpak klanttevredenheidsonderzoek doelgroepenvervoer

Het streven van Publiek Vervoer was om betrouwbaar onderzoek te doen per vervoerstroom én per regio. Wij hebben hier rekening mee gehouden door de steekproefgroottes hierop aan te passen. Om het onderzoek uit te voeren, hebben wij een gedetailleerd onderzoeksplan opgesteld waarin wij per doelgroep de beste methoden van dataverzameling hebben vastgesteld. Voor de uitvoering van de dataverzameling hebben wij gebruik gemaakt van een mix van methoden. Denk hierbij aan schriftelijk en online vragenlijst onderzoek en het afnemen van interviews tijdens de ritten met de hubtaxi’s. Voor iedere vervoersstroom hebben wij een maatwerk vragenlijst opgesteld.

Expertise ZorgfocuZ

De afgelopen jaren hebben wij voor diverse vervoersbedrijven en gemeenten onderzoek gedaan naar doelgroepenvervoer, zoals Wmo-vervoer en leerlingenvervoer. Onze onderzoeken bieden sturingsinformatie en inzicht in bijvoorbeeld:

  • De mate waarin het vervoer aansluit bij de gemeentelijke beleidsdoelen
  • De wensen die leven bij de gebruikers van doelgroepenvervoer
  • De beleefde kwaliteit door gebruikers
  • Verbetersuggesties van gebruikers

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over cliëntervaringsonderzoek doelgroepenvervoer, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten