Ketenzorg Friesland

PREM Chronische Zorg

Werkvelden
Oplossingen

ZorgfocuZ heeft voor Ketenzorg Friesland het patiëntervaringsonderzoek uitgevoerd aan de hand van de PREM Chronische Zorg. Voor de uitvoering van de PREM Chronische Zorg hebben wij zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de meetinstructie voor dit type onderzoek. 

De vragenlijsten zijn per post verzonden. Patiënten ontvingen uiteindelijk een pakketje met daarin de uitnodigingsbrief, de vragenlijst en een retourenvelop van ZorgfocuZ. In de brief stond een link naar de online vragenlijst vermeld. Patiënten die daar de voorkeur aan gaven, konden de vragenlijst ook online invullen.

Het onderzoek heeft een uitstekende respons opgeleverd van 37%. Per keten (Astma, COPD, Diabetes Mellitus type 2 en CVRM) zijn 800 vragenlijsten verstuurd naar patiënten. In totaal zijn er 3.200 vragenlijsten verstuurd, hiervan zijn 1.183 bruikbare reacties teruggekomen.

Na afronding van het onderzoek hebben wij per keten een rapport opgeleverd.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten