Interzorg

PREM Wijkverpleging

Voor Interzorg voert ZorgfocuZ de PREM Wijkverpleging uit. Met Interzorg hebben we vooraf verkend welke methode van dataverzameling het meest geschikt is voor Interzorg. Interzorg heeft ca. 300 cliënten en heeft de wens uitgesproken om al deze cliënten te benaderen voor het onderzoek. Uiteindelijk heeft Interzorg ervoor gekozen om de cliënten schriftelijke te benaderen met een vragenlijst die door ons per post verstuurd wordt aan de cliënten.

Wij verzorgen het gehele proces van drukwerk en verzending voor Interzorg. Wij drukken de uitnodigingsbrieven op het briefpapier van Interzorg en voor de verzending maken wij gebruik van enveloppen van Interzorg. Dit is namelijk herkenbaarder voor de cliënt dan een brief en envelop van een (onbekend) onderzoeksbureau.

De uitkomsten rapporteren wij in ons online dashboard.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten