Interzorg

Imago onderzoek

Interzorg in een ouderenzorgorganisaties met diverse vestigingen in de provincie Drenthe. Het hoofdkantoor is gevestigd in Assen, van waaruit ook de marketingafdeling haar werk doet. Voor Interzorg voeren we al jaren onderzoek uit om ontwikkelingen in het imago en de bekendheid van het merk (en haar aanbod) te monitoren.

ZorgfocuZ voerde voor Interzorg een marktonderzoek / bekendheid-/imago-onderzoek uit. Binnen de gemeenten waarin de zorgorganisatie actief is, werd nagegaan in hoeverre men bekend is met Interzorg en welk imago de organisatie heeft. Zo’n 400 mensen vulden een vragenlijst in, hetgeen een goed beeld gaf over hoe de organisatie in de markt staat en waar er nog kansen ter verbetering liggen. Ook werd in het onderzoek nagegaan welke communicatiekanalen de doelgroep gebruikt en voor welke communicatieboodschappen zij ontvankelijk zijn.

Het imago-onderzoek voor Interzorg werd in 2017 nadrukkelijk ingestoken als een 0-meting, zodat er later vervolgmetingen konden plaatsvinden om ontwikkelingen in imago-aspecten gemonitord kunnen worden. Op die manier konden we kijken welke effecten de marketinginspanningen hebben gehad op het imago van de zorgorganisatie uit Assen.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten