Vitalys

Imago- en naamsbekendheid onderzoek Vitalys

Vitalys, onderdeel van het topklinisch ziekenhuis Rijnstate, is een kliniek gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen die al jarenlang worstelen met overgewicht. De kliniek opereert jaarlijks 1500 patiënten en is hiermee de grootste kliniek in Nederland op het gebied van maag verkleinende operaties. Vitalys was benieuwd naar hoe bekend de organisatie is onder verschillende doelgroepen, zoals huidige patiënten, potentiële patiënten en huisartsen. Ook wilde ze graag weten hoe de organisatie op de kaart staat als het gaat om opgedane ervaringen. Daarom wilde Vitalys een Imago- en naamsbekendheid onderzoek laten uitvoeren onder haar doelgroepen. Onderzoeksbureau ZorgfocuZ werd gevraagd om dit marktonderzoek op te zetten en uit te voeren.

Aanpak imago- en naamsbekendheid onderzoek

De methode van dit onderzoek is een kwantitatief georiënteerde vragenlijst geweest. Hierin kwamen verschillende thema’s (zoals kennis over overgewicht, kennis over medisch specialistische hulp en ondersteuning en kennis over Vitalys) aan bod. Er is gebruik gemaakt van gerichte vraagstellingen naar onder andere welke aspecten men het meest belangrijk vindt in hun keuze voor een specialistische kliniek en met welke woorden men Vitalys associeert. Gerichte vragen werden afgewisseld met stellingsvragen over wensen en behoefte. Deelnemers aan het onderzoek konden de stellingsvragen beantwoorden met ‘(helemaal) eens’, ‘(helemaal) oneens’, of ‘niet mee eens, niet mee oneens’. Ook was het bij enkele vragen mogelijk om een schriftelijke toelichting te geven.

Alle resultaten zijn vervolgens in een online rapportage samengebracht in ImpulZ, waar de data ook gefilterd kan worden op verschillende niveaus, zoals geslacht en BMI. De resultaten zijn daarna samen met een werkgroep van Vitalys besproken tijdens een interactieve interpretatiesessie, waarin de inzichten met elkaar werden besproken.  

Dit alles heeft Vitalys nu de handvatten en inzichten gegeven om de marketing en communicatie te optimaliseren, om zo nog meer mensen te kunnen helpen in hun strijd tegen overgewicht.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over imago-onderzoek, een naamsbekendheidonderzoek of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten