Hof en Hiem

Advies inrichting afdeling kwaliteit

Hof en Hiem is een aanbieder van lichte tot complexe zorg. Wij hebben Hof en Hiem ondersteund bij het herijken van de positie van kwaliteit binnen de organisatie door mee te denken over de gezamenlijke visie op kwaliteit (strategie), de bijpassende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de communicatie daar omtrent.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten