Het Gastenhuis

Cliënt- en medewerkersonderzoeken woon-zorg locaties

Het Gastenhuis is een zorginstelling met de ambitie om kleinschalige, persoonlijke zorg te bieden aan mensen met dementie. Iedere locatie beschikt over ca. 20 appartementen, voornamelijk bewoond door alleenstaanden. Op iedere locatie is een zorgechtpaar woonachtig die de zorg coördineert en leiding geeft aan meerdere verpleegkundigen. Het Gastenhuis verwacht binnen enkele jaren meer dan 30 locaties geopend te hebben. Het Gastenhuis heeft een optimale cliëntervaring hoog in het vaandel staan en heeft daarom de ambitie uitgesproken om per locatie periodiek een tevredenheidsonderzoek uit te voeren onder cliënten en om de medewerkerservaringen te gaan meten.

Wij hebben voor het Gastenhuis een aanpak ontwikkeld waarmee de ervaringen van cliënten en medewerkers periodiek gemeten kunnen worden. Om de juiste onderzoeksthema’s en vragen ten behoeven van het onderzoek onder de cliënten in kaart te brengen, hebben wij gebruik gemaakt van het model van Machteld Huber over Positieve Gezondheid. De vragenlijst gaat in op thema’s als lichaamsfuncties, welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, participatie en dagelijks functioneren.

Zorgfocuz werkt erg klantgericht en is in ruime mate in staat om ons als klant goed te faciliteren en te adviseren op het gebied van tevredenheidsonderzoek. Een partner waarop je kunt bouwen en vertrouwen.

René Leideritz – Directeur zorg & kwaliteit bij Het Gastenhuis

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten