Patyna

Haalbaarheidsonderzoek Patyna

Patyna is een gespecialiseerde organisatie voor ouderenzorg in Friesland. De organisatie is op 1 januari 2016 ontstaan uit een fusie tussen Plantein en Zorggroep Tellens. Patyna biedt een breed scala aan zorg- en dienstverlening aan met name ouderen. De zorg vindt plaats op ruim 30 locaties, maar ook bij cliënten in de thuissituatie.

Het haalbaarheidsonderzoek vond plaats in opdracht van Patyna en een potentiële investeerder. ZorgfocuZ wist de verschillende invalshoeken van beide opdrachtgevers goed te combineren. Het rapport biedt voor zowel Patyna als de investeerder een goede onderbouwing om verantwoorde keuzes te kunnen maken. ZorgfocuZ heeft expertise ‘in huis’ en kan hierdoor in dialoog gaan met de opdrachtgevers wat als toegevoegde waarde wordt ervaren.

Machiel Talsma – Programma-manager Huisvesting Patyna

Haalbaarheidsonderzoek Patyna

De zorgorganisatie is actief in de steden en de dorpen op het Friese platteland; het werkgebied betreft de gemeenten Súdwest-Fryslân, Leeuwarden, Waadhoeke, Tytsjerksteradiel en De Fryske Marren. In deze laatste gemeente is Joure gelegen, waar Patyna haar locatie De Flecke heeft. ZorgfocuZ werd gevraagd om voor deze locatie een gezamenlijk onderzoek te doen voor Patyna en de potentiële investeerder waarbij werd ingezoomd op de juiste invulling van de locatie. Het onderzoek betrof een haalbaarheidsonderzoek waarbij marktgericht deskresearch gecombineerd werd met een vragenlijstonderzoek onder inwoners in de directe omgeving van Joure. Op basis van de onderzoeksresultaten konden we Patyna gerichte adviezen geven over de haalbaarheid van het nieuw te realiseren woonconcept.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten