Zorgcollectief Zuidwest Drenthe (ZZWD)

Haalbaarheidsonderzoek / Herbestemmingsonderzoek

ZZWD is een organisatie die dienstverlening en zorg biedt vanuit drie woonzorglocaties en zes thuiszorgsteunpunten de regio Zuidwest-Drenthe. ZZWD heeft de ambitie om lokaal beschikbaar en toegankelijk te zijn voor haar cliënten. Voor de mogelijke uitbreiding vraagt ZZWD zich af of er voldoende vraag is voor een woonlocatie in Havelte in combinatie met een bovengemiddeld serviceniveau (richt zich ook op welzijn / welbevinden) en 24-uurs beschikbaarheid van (zorg)ondersteuning. Voor een mogelijke woonlocatie in Havelte voor ouderen zijn al ideeën uitgedacht. De eerste gedachten gaan uit naar het ombouwen van het voormalige gemeentehuis van Westerveld tot een woonvorm met ca. 16 appartementen, een gemeenschappelijke huiskamer en een binnentuin.

Hoewel eerder onderzoek heeft uitgewezen dat de doelgroep groeit en een deel van de doelgroep ook kapitaalkrachtig is, is het de vraag aan welke voorwaarden deze woonvorm moet voldoen om het aantrekkelijk te maken. Voor dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van verschillende methoden, zoals deskresearch en een vragenlijstonderzoek onder een specifieke doelgroep. Nadat alle informatie is verzameld hebben we een rapport opgesteld. Dit rapport bevatte conclusies en aanbevelingen voor ZZWD over doelgroepkeuze, positionering, hoe kansrijk/haalbaar bepaalde concepten zijn en wat belangrijke voorwaarden en uitgangspunten zijn ter optimalisatie van het concept (bijvoorbeeld: gewenst serviceniveau, soorten (zorg-) arrangementen, voorzieningenniveau, prijsstelling van de woonlasten, servicekosten en bijbehorende arrangementen, etc.).

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten