GGD Hart voor Brabant

Imago-onderzoek GGD Hart voor Brabant

Mensen gezonde kansen bieden om alles uit hún leven te halen. Dat is de missie van GGD Hart voor Brabant. Want als mensen zich gezond voelen, helpt dit hen om actief te zijn, mee te doen in de samenleving en alles uit het leven te halen. De organisatie streeft er naar dat iedereen zo gezond mogelijk kan opgroeien en leven. Daarbij hebben ze extra aandacht voor mensen die meer hulp nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze kwetsbaar zijn of zorg mijden. De GGD doet dit in opdracht van 19 gemeenten in Midden-Brabant en Brabant-Noord.

Bekendheid en Imago

Om aan de missie te voldoen, is het belangrijk dat GGD Hart voor Brabant een goede bekendheid én een goed imago heeft. Inwoners uit het werkgebied moeten weten wanneer en waarom zij bij de organisatie kunnen/moeten aankloppen, maar ook moeten zij een goed beeld/gevoel hebben van de organisatie zodat zij (indien zij een vraag hebben of krijgen) zich ook daadwerkelijk tot de GGD wenden.

Imago-onderzoek

GGD Hart voor Brabant vroeg ZorgfocuZ om onderzoek te doen naar haar naamsbekendheid en naar haar imago. Het doel van dit onderzoek was om antwoord te geven op de vraag hoe groot de bekendheid van GGD Hart voor Brabant is en wat het imago van de organisatie is bij verschillende doelgroepen.

“De samenwerking met ZorgfocuZ hebben we als zeer prettig en professioneel ervaren. Ze reageren snel, denken proactief mee en geven de juiste adviezen. Zijn flexibel en pragmatisch. Ook het werken met één vaste contactpersoon maakte de samenwerking waardevol. De werkwijze van ZorgfocuZ sloot goed aan op onze werkwijze en onze verwachtingen. ZorgfocuZ heeft precies geleverd wat wij voor ogen hadden.”

Sandra Terlouw, Sr. communicatieadviseur Marketing GGD Hart voor Brabant

Twee doelgroepen, 600 ingevulde vragenlijsten

Met behulp van een vragenlijst hebben we dit imago-onderzoek vormgegeven. We zetten een grootschalig onderzoek uit onder bijna 400 inwoners van de gemeenten waarvoor deze GGD werkt, maar ook vulden meer dan 200 zakelijke relaties een vragenlijst in. Met deze responses waren we als onderzoeksbureau uitstekend in staat om GGD Hart voor Brabant concrete handvatten aan te reiken waarmee het de marketing/communicatie van de organisatie direct kan optimaliseren. Daarnaast zetten we het onderzoek zo op, dat dit onderzoek in de toekomst eenvoudig kan worden herhaald tijdens een herhaalmeting/effectmeting. Op die manier kunnen we over enkele jaren het effect van de inspanningen op basis van de eerste meting in beeld brengen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over imago-onderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Imme van der Velde en laat u overtuigen van onze meerwaarde. U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten