Gemeenten Noord en Midden Drenthe

Cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet voor Gemeenten Noord en Midden Drenthe

Voor de gemeenten Assen, Noordenveld, Midden-Drenthe, Tynaarlo en Aa en Hunze (NMD gemeenten) voert ZorgfocuZ het cliëntervaringsonderzoek  Jeugdwet uit. In eerste instantie via de ‘normale’jaarlijkse meting. Op termijn zal dit overgaan naar een continue meting waarbij op meerdere momenten in het jaar vragenlijsten zullen worden verstuurd.

De gemeenten uit Noord en Midden Drenthe kopen met ingang van 1 januari 2017 Wmo en Jeugdhulp gezamenlijk in. De NMD-gemeenten doen dit om beter te kunnen inspelen op vragen en behoeften van inwoners. Hierdoor ontstaat meer samenhang in het aanbod aan zorg en ondersteuning. Vanuit deze samenwerking is een gezamenlijk inkoopmodel opgesteld en tevens de wens ontstaan om gezamenlijk een cliëntervaringsonderzoek onder jongeren en ouders te houden.

De NMD gemeenten hebben in eerste instantie een vraag en een doel omschreven waar het cliëntervaringsonderzoek inzicht in moet geven:

  1. Hoe hebben de cliënten de toegang van de jeugdhulp in de NMD gemeenten ervaren, wat gaat hierbij goed en wat kan beter?
  2. Inzicht in de kwaliteit van de zorg, het effect van de zorg en de mate van cliënt inspraak

Voor de uitvoering van het onderzoek maken wij gebruik van kwalitatieve methoden (gesprekken met de doelgroep). Gezien de vaak moeilijk bereikbare doelgroep jeugd (als het gaat om onderzoek) is het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van cliënten. Om dit te bereiken maken we voor de werving van deelnemers gebruik van de kennis van de lokale zorgaanbieders. Zij staan dagelijks in contact met de cliënten (en hun ouders) en kennen de (on)mogelijkheden van individuele cliënten.

In overleg met de gemeenten stellen we gespreksthema’s op en kiezen we de meest ideale gespreksmethoden. Denk hierbij aan informele activiteiten zoals ‘pizza avonden’ waarbij we gezamenlijk met de jongeren pizza’s gaan bakken en in de tussentijd gesprekken met hen voeren. Door een gesprek te integreren in een voor hen leuke activiteit kan de respons aanzienlijk worden verhoogd. Daarnaast organiseren we focusgroepen voor ouders.

De NMD gemeenten hebben een gemeenschappelijke vraag waarvan de aanpak voor een groot gedeelte vergelijkbaar zal zijn voor alle deelnemende gemeenten. Echter, de uitgangssituatie per gemeente zal verschillen. Denk aan de wijze waarop de toegang is geregeld en het aantal zorgaanbieders en cliënten dat per gemeente zal verschillen. Wij gaan daarom ook uit van een generieke aanpak met ruimte voor maatwerk per gemeente

Het onderzoek voldoet verder aan alle verplichtingen zoals beschreven in de Jeugdwet.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten