Gemeenten Beverwijk en Heemskerk

Mantelzorgers- en vrijwilligersonderzoek

De gemeenten Beverwijk en Heemskerk hebben eind 2015 gezamenlijk beleid opgesteld ten behoeve van de ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers in de gemeenten. Dit beleid dient herijkt te worden en ter voorbereiding daarop vinden de gemeenten het van groot belang om met mantelzorgers en vrijwilligers in gesprek te gaan over hun ervaringen en wensen. De gemeenten hebben ZorgfocuZ gevraagd dit onderzoek in 2019 uit te voeren.

Met dit onderzoek willen de gemeenten Beverwijk en Heemskerk scherp in beeld krijgen welke ondersteuningsbehoeften mantelzorgers en vrijwilligers hebben, en wat op dit moment hun ervaringen hiermee zijn. Mede aan de hand van de uitkomsten moet duidelijk worden of de doelstellingen en speerpunten van het beleid moeten worden aangepast of aangescherpt, en ook welke verbeterpunten voor de uitvoering dit oplevert.

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van meerdere interactieve bijeenkomsten met mantelzorgers en vrijwilligers, waarbij via klantreis- en focusgroepsgesprekken de deelnemers zijn bevraagd.

De bevindingen van het onderzoek onder vrijwilligers en mantelzorgers zijn vastgelegd in een overzichtelijke en beknopt rapport.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten