Gemeenten Beverwijk en Heemskerk

Onderzoek onder mantelzorgers

De gemeenten Beverwijk en Heemskerk hebben eind 2015 gezamenlijk beleid opgesteld ten behoeve van de ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers in de gemeenten. Dit beleid dient herijkt te worden en ter voorbereiding daarop vinden de gemeenten het van groot belang om met mantelzorgers en vrijwilligers in gesprek te gaan over hun ervaringen en wensen. De gemeenten Beverwijk en Heemskerk hebben ZorgfocuZ gevraagd dit mantelzorgers onderzoek uit te voeren.

Aanpak mantelzorgers onderzoek gemeenten Beverwijk en Heemskerk

Met dit onderzoek willen de gemeenten Beverwijk en Heemskerk scherp in beeld krijgen welke ondersteuningsbehoeften mantelzorgers en vrijwilligers hebben, en wat op dit moment hun ervaringen hiermee zijn. Mede aan de hand van de uitkomsten moet duidelijk worden of de doelstellingen en speerpunten van het beleid moeten worden aangepast of aangescherpt, en ook welke verbeterpunten voor de uitvoering dit oplevert.

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van meerdere interactieve bijeenkomsten met mantelzorgers en vrijwilligers, waarbij via klantreis- en focusgroepsgesprekken de deelnemers zijn bevraagd.

De bevindingen van het onderzoek onder vrijwilligers en mantelzorgers zijn vastgelegd in een overzichtelijke en beknopt rapport.

Maatwerk aanpak

De wijze waarop wij invulling geven aan onderzoek onder mantelzorgers hangt af van uw wensen en behoeften. Wij kunnen dit vormgeven aan de hand van vragenlijst onderzoek (schriftelijk, online en/of telefonisch), maar wij kunnen bijvoorbeeld ook tijdens enkele interactieve bijeenkomsten of focusgroepen in gesprek gaan met mantelzorgers. Op basis van onze ervaring beschikken wij over diverse voorbeeldvragenlijsten en thema’s die gebruikt kunnen worden voor dit type onderzoek. Wij hebben dit onderzoek ook vormgeven al naar gelang de specifieke wensen en behoeften van de gemeenten Beverwijk en Heemskerk.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over mantelzorgers onderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten