Gemeente Velsen

Cliëntervaringsonderzoek Mantelzorgondersteuning

De gemeente Velsen heeft ZorgfocuZ gevraagd om een kwantitatief cliëntervaringsonderzoek uit te voeren onder mantelzorgers. Het mantelzorgers onderzoek moet de gemeente Velsen inzicht geven in de effectiviteit van de mantelzorgondersteuning en de tevredenheid van de mantelzorgers. De gemeente wil tevens van mantelzorgers horen of er behoefte is aan nieuw aanbod.

Aanpak mantelzorgers onderzoek gemeente Velsen

De onderzoeksdoelgroep omvat alle geregistreerde mantelzorgers in de gemeente Velsen. Qua omvang van de populatie zijn wij uitgegaan van ongeveer 2500 geregistreerde mantelzorgers. De vragenlijst hebben wij in overleg met de gemeenten vormgegeven. De gemeente heeft ons thema’s en vragen gestuurd die het graag opgenomen wilde hebben in de vragenlijst. Deze hebben wij verder aangevuld en geoptimaliseerd. De dataverzameling hebben wij vormgegeven aan de hand van een mixed mode methode van dataverzameling. Dat betekent dat mantelzorgers de vragenlijsten zowel schriftelijk als online in konden vullen.

De uitkomsten zijn  gerapporteerd in een overzichtelijk rapport inclusief een factsheet.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over mantelzorgers onderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten