Gemeente Velsen

Cliëntervaringsonderzoek Mantelzorgondersteuning

De gemeente Velsen heeft ZorgfocuZ gevraagd om een kwantitatief cliëntervaringsonderzoek uit te voeren onder mantelzorgers. Het onderzoek moet de gemeente inzicht geven in de effectiviteit van de mantelzorgondersteuning en de tevredenheid van de mantelzorgers. De gemeente wil tevens van mantelzorgers horen of er behoefte is aan nieuw aanbod.

De onderzoeksdoelgroep omvat alle geregistreerde mantelzorgers in de gemeente Velsen. Qua omvang van de populatie zijn wij uitgegaan van ongeveer 2500 geregistreerde mantelzorgers. De vragenlijst hebben wij in overleg met de gemeenten vormgegeven. De gemeente heeft ons thema’s en vragen gestuurd die het graag opgenomen wilde hebben in de vragenlijst. Deze hebben wij verder aangevuld en geoptimaliseerd. De dataverzameling hebben wij vormgegeven aan de hand van een mixed mode methode van dataverzameling. Dat betekent dat mantelzorgers de vragenlijsten zowel schriftelijk als online in konden vullen.

De uitkomsten zijn  gerapporteerd in een overzichtelijk rapport inclusief een factsheet.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten