Gemeente Veenendaal

Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdwet – continu meten

De gemeente Veenendaal is net als alle andere gemeenten verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek Wmo uit te voeren. Door cliënten te vragen naar hun ervaringen met de geleverde ondersteuning krijgen gemeenten inzage in de kwaliteit en effectiviteit van de ondersteuning en kunnen zij mogelijke verbeterpunten oppakken. Sinds 2018 voeren wij dit onderzoek uit voor de gemeente Veenendaal. In 2019 is daar het CEO Jeugdwet bijgekomen. Beide onderzoeken worden uitgevoerd op basis van een continue meting.

ZorgfocuZ heeft in een kort tijdsbestek weer een goed CEO Wmo voor de gemeente Veenendaal uitgevoerd. Net als vorig jaar, verliep, de samenwerking erg soepel en werd er goed geluisterd naar onze wensen.

Hasan Baykir – beleidsadviseurGemeente Veenendaal

Bij de uitvoering van het onderzoek is rekening gehouden met de wensen van het Wmo-forum Veenendaal. Het Wmo-forum bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende cliëntgroepen van de Wmo en is het formele adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders op het terrein van maatschappelijke ondersteuning. Door de input van het Wmo-forum mee te nemen zijn vragen over de tevredenheid per voorziening, zorg mijdend gedrag en de eigen bijdrage toegevoegd. Daarnaast is de vragenlijst op maat gemaakt naar de ‘Veense’ situatie.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten