Gemeente De Ronde Venen & Stichtse Vecht

Onderzoek leerlingenvervoer

De gemeenten Oudewater, Woerden, Stichtse Vecht en De Ronde Venen kopen samen het leerlingenvervoer in. Ten behoeve van een nieuwe aanbesteding voor leerlingenvervoer wilden de gemeenten de ervaringen van leerlingen en ouders als input gebruiken voor de te stellen (kwaliteits-)eisen aan het vervoer. De gemeenten hebben ons gevraagd om dit onderzoek uit te voeren. Het onderzoek wordt om de twee jaren herhaald.

Aanpak onderzoek leerlingenvervoer

Voor de uitvoering van dit onderzoek hebben wij zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruikt. Aan ouders en kinderen hebben via een online vragenlijst onderzoek gevraagd wat zij belangrijk vinden aan het vervoer, maar ook wat zij zouden willen veranderen aan het vervoer. Naast het vragenlijstonderzoek hebben wij diverse ouders telefonisch geïnterviewd.

ZorgfocuZ heeft voor de gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht een onderzoek over leerlingenvervoer uitgevoerd. Wij zijn tevreden over de opzet en uitwerking van het onderzoek. Het onderzoek heeft ons diverse inzichten verschaft waar wij mee aan de slag kunnen.

 

Dinnie Lansberg en Monique de Zoeten – beleidsadviseursGemeente Stichtse Vecht en De ronde Venen

 

Expertise ZorgfocuZ

De afgelopen jaren hebben wij voor diverse vervoersbedrijven en gemeenten onderzoek gedaan naar doelgroepenvervoer, zoals Wmo-vervoer en leerlingenvervoer. Zie ook enkele voorbeeldcases over doelgroepenvervoer. Onze onderzoeken bieden sturingsinformatie en inzicht in bijvoorbeeld:

  • De mate waarin het vervoer aansluit bij de gemeentelijke beleidsdoelen
  • De wensen die leven bij de gebruikers van doelgroepenvervoer
  • De beleefde kwaliteit door gebruikers
  • Verbetersuggesties van gebruikers

Qua dataverzameling maken wij veelal gebruik van een mix van methoden. Denk hierbij aan schriftelijk en online vragenlijst onderzoek, maar ook aan interviewers die meereizen met taxiritten. Deze laatste methode heeft als voordeel dat onze interviewers echt even de tijd kunnen nemen en zodoende beter tot de kern kunnen komen van iemand zijn of haar ervaringen met het doelgroepenvervoer. Welke methode we uiteindelijk kiezen hangt mede af van de bereikbaarheid van de doelgroep en uw wensen en behoeften.

Op basis van onze ervaring met vergelijkbare onderzoeksvraagstukken beschikken wij over diverse voorbeeldvragen en thema’s die als input kunnen dienen voor het onderzoek. Rapportages maken wij op maat waarbij wij bijvoorbeeld rekening houden met een uitsplitsing naar gemeenten of type vervoerders.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over cliëntervaringsonderzoek doelgroepenvervoer, Wmo-vervoer, leerlingenvervoer, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten