Gemeente Lopik

Continu meten -cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet

Voor de gemeente Lopik verzorgen wij een continue meting voor het CEO Jeugdwet. Wij hebben voor dit onderzoek extra aandacht besteed aan de wijze waarop wij om willen/kunnen gaan met de anonimiteit en privacy van jongeren.

Voor dit onderzoek worden de ervaringen van jongeren (en ouders) met de toegang uitgevraagd. Dit is immers het gebied waar de gemeente direct invloed op heeft en ook kan optimaliseren. Met de gemeente is afgesproken dat vragen over de kwaliteit van de zorg uitgevraagd kunnen worden door aanbieders die verantwoordelijk zijn voor de feitelijke zorg aan cliënten.

ZorgfocuZ heeft in 2017 het CEO Jeugdwet voor de gemeente Lopik uitgevoerd door middel van interviews. Wij hebben de samenwerking als prettig ervaren. Het was prettig dat ZorgfocuZ als extern bureau de afsluitende cliëntavond heeft voorgezeten.

Anita Kamminga – kwaliteitsmedewerkergemeente Lopik

Het is mogelijk dat wij naast de ervaringen met de toegang in de toekomst voor de gemeente ook het effect van de verwijzing gaan uitvragen. Het gaat hierbij dus niet om het effect van de zorg, maar om het effect van de verwijzing. Denk bijvoorbeeld aan cliënten met een complexe hulpvraag die meerdere vormen van ondersteuning krijgen. De gemeenten stelt hier budget voor beschikbaar, het is daarom goed om te weten of dit budget goed is besteed. De vraag die hierbij speelt is of de voorgestelde oplossing van de sociaal werker het gewenste effect heeft gehad? Is de cliënt ook daadwerkelijk geholpen met de hulp die hij/zij ontvangen heeft? Zo niet, wat was er dan nog meer nodig geweest? Etc.

Bovenstaand voorbeeld geeft ook maar weer aan dat het principe van continu meten voor iedere gemeente op maat gemaakt kan worden.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten