Gemeente Landsmeer

Inventarisatie cliëntervaringen sociaal domein

Anno 2019 worden cliëntervaringen binnen de gemeente Landsmeer door drie partijen uitgevraagd, te weten: aanbieders, Wmo-Consulenten en de gemeente zelf aan de hand van de bestaande cliëntervaringsonderzoeken. De gemeente Landsmeer heeft ZorgfocuZ gevraagd om te inventariseren hoe deze onderzoeken naar cliëntervaringen meer consistent, efficiënter en met betere responses uitgevoerd kunnen worden.

Er zijn meerdere redenen waarom de  gemeente deze inventarisatie wil laten uitvoeren. Redenen zijn onder meer dat cliënten nu meerdere keren worden bevraagd, of cliënten worden soms onnodig bevraagd omdat de informatie elders bekend is, de gemeente en/of aanbieders maken onnodige kosten om informatie te verzamelen en er bestaat mogelijk inconsistenties tussen hoe informatie verzameld wordt.

Deze inventarisatie hebben we opgedeeld in drie fases:

  1. Inventariseren van wat we willen weten (informatiebehoefte)
  2. Inventariseren wat er is/wat er al gedaan wordt (informatiebeschikbaarheid) en analyse aansluiting behoefte en beschikbaarheid
  3. Advies over hoe het mogelijk anders in te richten is

Qua uitvoering houden wij ons bezig met onder meer de volgende werkzaamheden:

  • Studie beleidsstukken documenten met informatie over cliëntervaringen
  • Groepsgesprekkrn met beleidsmedewerkers Wmo, Jeugd en Participatie
  • Inventarisatiesessie met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en consulenten
  • Analyse overlap en hiaten beschikbaarheid vs behoefte gemeente

Op basis van de inventarisatie zullen wij een adviesnotitie schrijven voor het college.

 

 

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten