Gemeente De Fryske Marren

Continu meten cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugdwet en Participatiewet

Voor de gemeente De Fryske Marren hebben wij een continue meting (doorlopende meting) opgezet. Het continu meten heeft betrekking op het cliëntervaringsonderzoek Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. De gemeente De Fryske Marren heeft gekozen voor deze manier van meten, omdat resultaten sneller inzichtelijk worden gemaakt (via ons online dashboard) wat de gemeente meer sturingsinformatie geeft. Jaarlijks evalueren wij de opzet en uitvoering van het onderzoek en desgewenst voeren wij diverse optimalisaties door.

Voor alle drie de onderzoeken hebben wij een maatwerk vragenlijsten ontwikkeld voor de gemeente. De vragenlijsten zijn dusdanig opgesteld dat deze te gebruiken zijn voor meerdere jaren (‘toekomstproof’) waardoor tevens de mogelijkheid bestaat om resultaten in de loop van de jaren met elkaar te kunnen vergelijken (benchmark).

Per kwartaal doen wij een meting waarbij individuele cliënten niet meer dan eenmaal per jaar ene vragenlijst toegestuurd krijgen. De metingen hebben betrekking op 1. cliënten die in het voorgaande kwartaal een beschikking hebben ontvangen en 2. cliënten die langer dan een jaar in zorg zijn. Naast de tussentijdse rapportages in ons online dashboard krijgt de gemeente na ieder meetjaar per onderzoek een hardcopy rapport inclusief een factsheet.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten