Ikazia Ziekenhuis

Gebruik online dashboard

Werkvelden
Oplossingen

Ten behoeve van het patiënttevredenheidsonderzoek (PTO) is het Ikazia ziekenhuis op zoek gegaan naar een geschikt onderzoeksbureau en ondersteunende softwaretooling voor het uitvoeren van patiëntonderzoek. Op basis van een selectieprocedure en een programma van eisen heeft Ikazia ZorgfocuZ gevraagd om het patiëntonderzoek op te zetten en uit te voeren waarbij gebruik wordt gemaakt van ons klantenportaaal. Ons klantenportaal voorziet in zijn totaliteit in:

  • Uitwisselen bestanden via een beveiligde portaal
  • Verzenden van vragenlijsten (enquête tool)
  • Invullen vragenlijsten
  • Inzien online rapportages (dashboard tool)
  • Downloaden rapportages en resultaten

Aandachtspunten onderzoek

  • Bij aanvang van de samenwerking zijn wij gestart wij met een inventarisatie van de huidige onderzoeken van Ikazia. Deze onderzoeken en de historische data hebben wij overgezet naar ons klantenportaal.
  • Het onderzoek maakt onderscheid tussen in totaal 14 doelgroepen die onderdeel uitmaken van de continue metingen waarbij per kwartaal een vragenlijst verstuurd wordt.
  • Het gaat onder ander om de volgende doelgroepen: verpleegafdelingen, SEH, Brainpark, MKC, Bloedafname, ICU-naasten, Poliklinieken (18), Fysio, Logo, Diëtetiek, Hartrevalidatie, Radiologie, Nucleaire gen, Radiologie
  • Daarnaast wordt driemaal per jaar onderzoek uitgevoerd middels het Patiëntenpanel, zonder vaste planning. Per keer wordt een vragenlijst opgesteld.

Enquête tool – op termijn geautomatiseerd

Totdat een automatische koppeling is gemaakt waarmee de vragenlijsten automatisch verstuurd kunnen worden, zullen wij de vragenlijsten voor Ikazia gaan versturen. Ikazia verstuurt ons voor iedere meting de bestanden met contactgegevens. Wij zullen vervolgens de vragenlijsten versturen. Om subdoelgroepen van elkaar te kunnen onderscheiden en om herinneringsmail naar cliënten te kunnen sturen die nog niet gereageerd hebben, wordt iedere cliënt gekoppeld aan een unieke code.

Dashboard

Voor iedere doelgroep hebben wij een eigen dashboard ingericht van waaruit Ikazia realtime inzicht heeft in de resultaten. Wij hebben tevens alle benodigde filterfuncties klaargezet waarmee Ikazia zelf analyses en vergelijkingen kan maken in ons dashboard.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten