Gemeente Den Haag

Functioneringsonderzoek algemene voorzieningen

ZorgfocuZ heeft in opdracht van de gemeente Den Haag een functioneringsonderzoek gedaan van het veld van algemene voorzieningen. De gemeente Den Haag had als doel om met het functioneringsonderzoek beter zicht te krijgen in het functioneren van de voorziening en aanknopingspunten te vinden om daar waar mogelijk bij te sturen.

Voor het onderzoek verschillende partijen bevraagd: inwoners die door Wmo-consulenten zijn doorverwezen naar algemene voorzieningen, de aanbieders van de algemene voorzieningen en de Wmo-consulenten die doorverwijzen naar algemene voorzieningen. Met het onderzoek heeft de gemeente Den Haag een beter zicht op de hulpvragen, de toegang tot de voorzieningen, het gebruik en de ervaring van inwoners met de voorzieningen. Ook zijn er knelpunten in beeld gebracht en aanbevelingen gedaan voor een toekomst waarin een mogelijke groei in het gebruik van algemene (en maatwerk) voorzieningen wordt verwacht. Het onderzoek is in een uitkomstendialoog met betrokken ambtenaren besproken. In deze uitkomstendialoog hebben de onderzoekers samen met de beleidsambtenaren de resultaten nader geduid.

ZorgfocuZ heeft voor ons een gecompliceerd onderzoek naar de werking van het voorliggend veld van de Wmo naar volle tevredenheid uitgevoerd. We weten nu beter hoe het veld in de praktijk functioneert en welke onderdelen van het proces nog verbeterd kunnen worden. Chiel en Claire (en Maartje op de achtergrond) zijn niet alleen ervaren en deskundige onderzoekers maar ook prima sparringpartners met wie je snel en goed kunt schakelen. In een periode waarin het coronavirus het doen van onderzoek niet altijd gemakkelijk maakte en er tussendoor nog allerlei extra verzoeken kwamen, o.a. om resultaten te presenteren en workshops te leiden, reageerden zij flexibel en professioneel: Kortom, we zijn zeer tevreden en doen graag in de toekomst opnieuw een beroep op ZorgfocuZ.

Olivier van der Vet – Beleidsonderzoeker gemeente Den Haag

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten