RAV Fryslân

Evaluatieonderzoek voor RAV Fryslân

RAV Fryslân is een overkoepelende organisatie verantwoordelijk voor alle ambulancezorg in Fryslân. Op 21 oktober 2022 vond er een bootongeval plaats in de buurt van Terschelling, wat een grote impact had op de betrokken professionals binnen de geneeskundige hulpverleningsdiensten (de witte kolom). Om bij te kunnen dragen aan de verwerking van het ongeval en waar mogelijk te kunnen leren van dit incident, heeft RAV Fryslân ZorgfocuZ gevraagd een evaluatieonderzoek uit te voeren.

Het verloop van het evaluatieonderzoek

De onderzoeksvraag die binnen dit onderzoek centraal stond luidde: welke lering kan de witte kolom trekken uit het bootongeval op de Waddenzee? Gedurende het onderzoek is nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen feiten en cijfers op basis van loggegevens en audiobestanden én ervaringen van betrokken professionals. Het handelen van professionals binnen de witte kolom ten tijde van het ongeval is afgezet tegen de beoogde werkwijze zoals is vastgelegd in protocollen en handboeken. Deze aanpak heeft geresulteerd in een eindrapport met daarin conclusies en aanbevelingen, dat in een interpretatiesessie met geïnterviewden is besproken.

De onderzoekers van ZorgfocuZ nemen de opdracht serieus. Zij helpen bij het begin om de onderzoeksvraag zo helder mogelijk te omschrijven. Vinden hun weg binnen de organisaties, om betrokkenen te spreken. En vertalen de resultaten in bruikbare aanbevelingen. In dit proces zijn de onderzoekers laagdrempelig bereikbaar en leggen zelf contact met de opdrachtgever, wanneer dit voor de goede uitvoering noodzakelijk is.

Directeur Zorg van UMCG Ambulancezorg

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over evaluatieonderzoek, onze werkwijze of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Jesse Hulsebosch en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461 (locatie Groningen) of 030 20 74 269 (locatie Utrecht).

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten