Wijzelf

Evaluatieonderzoek meet-ups Wijzelf

Oplossingen

Naar aanleiding van de indrukwekkende 2Doc-documentaire ‘Moeder aan de lijn’ (welke een inkijkje geeft in het leven van drie vrouwen die hun eigen leven ‘in de parkeerstand zetten’ als gevolg van hun rol als mantelzorger), zijn er door het hele land ‘meet-ups’ georganiseerd door Wijzelf (in samenwerking met producent New Amsterdam en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Het afgelopen jaar heeft ZorgfocuZ de eer gehad om de aanwezige mantelzorgers te bevragen naar de impact van de meet-ups.

Door het gehele jaar nauw samen te werken met Wijzelf hebben we op een structurele wijze continu gemonitord wat de meet-ups teweeg hebben gebracht bij de deelnemers. Zeker in een tijd waarin we ineens werden geconfronteerd met Covid19 en de consequenties op de samenleving. De impact en waardering van de meet-ups bleek onverminderd groot, maar door het evaluatieonderzoek zijn ook verbeterpunten in kaart gebracht waardoor de meet-ups gaandeweg zijn doorontwikkeld. Een prachtige samenwerking waar we trots op zijn!

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten