Talant

Evaluatieonderzoek bijscholingsactiviteiten voor medewerkers

Talant is een gehandicaptenzorgorganisatie en onderdeel van zorggroep Alliade. Bij Talant kan iedereen met een verstandelijke beperking en een indicatie voor langdurige zorg (WLZ) een beroep doen op 24-uurs zorg. Deze doelgroep kan of mag meestal niet alleen zelf beslissen, daarom is het samenspel met ouders, familie of andere naast betrokkenen óók heel belangrijk. Globaal verdeelt Talant haar cliënten in de volgende levensfases: kinderen van 0 tot 18 jaar, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen.

Wij hebben voor Talant een evaluatieonderzoek uitgevoerd onder medewerkers die deelnamen aan bijscholing. We gingen na in hoeverre de bijscholingsactiviteiten als nuttig en doeltreffend werden ervaren. Daar naast hebben we onderzocht wat er vooral behouden zou moeten worden in de scholing en wat punten zijn die verbeterd konden worden.  

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten