Gemeente Veldhoven

Ervaringsonderzoek Cliëntondersteuning

De gemeente Veldhoven vindt het belangrijk om te weten hoe inwoners de cliëntondersteuning ervaren, welke de gemeente biedt middels het inzetten van verschillende organisaties: GGzE, MEE, Bureau Sociale Raadslieden, Swove, KBO Kring Veldhoven en PVGE. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de ervaringen van inwoners met de cliëntondersteuning. De gemeente heeft onafhankelijk onderzoeksbureau ZorgfocuZ gevraagd om het ervaringsonderzoek naar de cliëntondersteuning uit te voeren. Met de resultaten van dit onderzoek heeft de gemeente haar dienstverlening op het gebied van cliëntondersteuning waar nodig kunnen verbeteren.

Meetplan ervaringsonderzoek cliëntondersteuning

De doelgroep voor dit onderzoek bestaat uit inwoners van de gemeente Veldhoven die contact hadden met de gemeente rondom een vorm van ondersteuning.

In samenwerking met de gemeente Veldhoven is een vragenlijst bestaande uit zeven vragen opgesteld. Vragen gaan in op de achtergrond van de inwoner en op hun ervaringen met de cliëntondersteuning. De vragen zijn gedrukt op een ansichtkaart.

Inwoners die tussen 1 december 2019 en 31 januari 2020 contact hebben gehad met een van de Gemeentelijke loketten zijn geattendeerd op het onderzoek en kregen een ansichtkaart mee. Daarnaast hebben de kernpartners clientondersteuning (GGzE, MEE, Bureau Sociale Raadslieden, Swove, KBO Kring Veldhoven en PVGE) de inwoners geattendeerd op het onderzoek, deze ketenpartners hielpen mee om de ansichtkaarten/hyperlink te verspreiden.

Inwoners konden de papieren ansichtkaart invullen en bij de gemeente in een aparte brievenbus stoppen. Ook konden cliënten ervoor kiezen om de vragen online in te vullen via de hyperlink op de ansichtkaart.

De resultaten van het onderzoek zijn in een overzichtelijk rapport aan de gemeente gerapporteerd.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten