Dokterscoop

PREM Chronische Zorg

Werkvelden
Oplossingen

In 2019 heeft ZorgfocuZ voor Dokterscoop het patiëntervaringsonderzoek uitgevoerd aan de hand van de PREM Chronische Zorg. De PREM Chronische Zorg is speciaal ontwikkeld voor patiënten die gedurende langere tijd gebruik maken van zorg via ketenzorgorganisaties. De vragen gaan onder andere in op de samenwerking met de zorgverlener, het zorgplan en de deskundigheid van de zorgverlener. 

Begin 2019 was de PREM Chronische Zorg als meetinstrument nog niet verplicht voor ketenzorgorganisaties. Daarom hebben we gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om de opzet van de vragenlijst op bepaalde onderdelen te wijzigen om deze beter te laten aansluiten op de informatiebehoefte van Dokterscoop. Zo heeft Dokterscoop de wens uitgesproken vragen toe te voegen met betrekking tot de mate van zelfregie van patiënten.

Het onderzoek is uitgevoerd onder vijf doelgroepen:

  • Diabetes mellitus type 2
  • COPD
  • Astma
  • CVRM primair
  • CVRM secundair

Bij de uitvoering van dit onderzoek heeft Dokterscoop ervoor gekozen om aangesloten huisartsen zelf een rol te geven bij het verspreiden van de vragenlijsten. ZorgfocuZ heeft verder het gehele proces van dataverzameling (o.a. drukken van vragenlijsten, verzorgen van respons updates en verwerken binnengekomen vragenlijsten) gefaciliteerd en gecoördineerd.

Na afronding van het onderzoek hebben wij per keten een rapport opgeleverd.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten