Dialyse Centrum Groningen

Marktonderzoek dialysebehandelingen

Dialyse Centrum Groningen (DCG) heeft vijf locaties in Noordoost-Nederland. Het verzorgingsgebied van de organisatie bestrijkt de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. De organisatie biedt zowel dialysebehandelingen in de centra als bij patiënten thuis aan. DCG vindt het erg belangrijk behandelingen aan te laten sluiten op het leven van de patiënt. Om dat te bereiken wil ze de doelgroep goed kennen. Daarnaast is samenwerking in de regio een belangrijk speerpunt. In opdracht van DCG heeft ZorgfocuZ een marktonderzoek dialysebehandelingen uitgevoerd waarmee trends en ontwikkelingen in de markt in kaart zijn gebracht.

Wij hebben onder andere gekeken naar demografische ontwikkelingen en trends met betrekking tot nierziekten en behandelingsmethoden. Tevens hebben we een analyse gedaan naar  de interne organisatie om ook de ontwikkelingen binnen DCG in beeld te brengen.

Uit het marktonderzoek blijkt dat het aantal dialysepatiënten in Nederland stagneert. Dit is deels toe te schrijven aan de toename van het aantal (succesvolle) niertransplantaties. Daarnaast worden patiënten steeds ouder, wat wordt veroorzaakt door de groei in het aantal 65-plussers dat dialyseert. Met deze – en nog veel meer – inzichten is DCG in staat om zich scherper te positioneren en kan DCG, ook in de toekomst, aan de patiëntbehoeften blijven voldoen.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten