gemeente Vught

Deskresearch voor de gemeente Vught

Diensten
Oplossingen

In de regio Meierij is sinds 2019 de solidariteit (waar daar sprake van was) binnen de Wmo komen te vervallen. Dat betekent dat financiering van Wmo-ondersteuning wordt gedaan door de gemeente waar de cliënt woonachtig is, zonder dat andere gemeenten in de regio daaraan bijdragen. ZorgfocuZ heeft in opdracht van de gemeenten in de regio, waaronder de gemeente Vught, deskresearch uitgevoerd om inzicht te krijgen in het bereik van zorgaanbieders in de regio.

De uitvoering van het deskresearch

In het onderzoek stonden twee aspecten centraal: ten eerste, in hoeverre zorgaanbieders cliënten bedienen uit de gehele regio, en ten tweede, of de aanwezigheid van zorgaanbieders ertoe leidt dat cliënten ervoor kiezen om in de buurt van de zorgaanbieder te gaan wonen. In het onderzoek is aandacht besteed aan landelijke cijfers, regionale cijfers en cijfers op gemeentelijk niveau. Hiervoor zijn openbare databronnen geraadpleegd, maar ook data afkomstig van gemeenten en zorgaanbieders. De resultaten van dit onderzoek zijn een goede basis voor een interne discussie over het bepalen van de mate van solidariteit van gemeenten in de regio voor de aankomende jaren.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over deskresearch, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Chiel Westra en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461 (locatie Groningen) of 030 20 74 269 (locatie Utrecht).

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten