De Noorderbrug

Marktonderzoek

Werkvelden
Oplossingen

De Noorderbrug is al ruim 45 jaar specialist voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, doofheid met complexe problematiek, een chronische neurologische aandoening en de ziekte van Huntington. De organisatie biedt specialistische begeleidingstrajecten en zorgpaden (behandeling) die zich richten op de gebieden waarop mensen met bovenstaande problematiek vaak vastlopen. In de aanpak van de organisatie staat zelfredzaamheid- en participatiemogelijkheden altijd centraal. Als wonen in de eigen thuissituatie niet meer lukt, kunnen mensen terecht bij een wooncentrum van De Noorderbrug voor 24-uurs ondersteuning of behandeling.

De Noorderbrug is actief in Noord- en Oost-Nederland. Wij hebben een marktonderzoek uitgevoerd voor de Noorderbrug en hebben op basis daarvan een SWOT-analyse opgesteld waarin de voornaamste sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen uiteen werden gezet. Op basis hiervan konden we de organisatie adviseren over strategische (marketing-) keuzes.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten