De Noorderbrug

Marktonderzoek

Werkvelden
Diensten
Oplossingen

De Noorderbrug is al ruim 45 jaar specialist voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, doofheid met complexe problematiek, een chronische neurologische aandoening en de ziekte van Huntington. De organisatie biedt specialistische begeleidingstrajecten en zorgpaden (behandeling) die zich richten op de gebieden waarop mensen met bovenstaande problematiek vaak vastlopen. In de aanpak van de organisatie staat zelfredzaamheid- en participatiemogelijkheden altijd centraal. Als wonen in de eigen thuissituatie niet meer lukt, kunnen mensen terecht bij een wooncentrum van De Noorderbrug voor 24-uurs ondersteuning of behandeling. De noorderbrug heeft ons gevraagd om een marktonderzoek uit te voeren.

Marktonderzoek Noorderbrug

Wij hebben een marktonderzoek uitgevoerd voor de Noorderbrug en hebben op basis daarvan een SWOT-analyse opgesteld waarin de voornaamste sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen uiteen werden gezet. Op basis hiervan konden we de organisatie adviseren over strategische (marketing-) keuzes.

Expertise ZorgfocuZ

Vanuit ZorgfocuZ zijn hebben wij de afgelopen jaren vele zorgorganisaties geholpen met onderzoek naar onder andere de naamsbekendheid, imago en reputatie van de organisatie. Daarnaast hebben wij onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld woonwensen van cliënten of naar de haalbaarheid van bedrijfsplannen. Op basis van onze onderzoeken geven wij u concrete adviezen waar u mee aan de slag kunt.

Wij hebben ervaring met marktonderzoeken voor onder andere ziekenhuizen, organisaties in de VVT (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg), gehandicaptenzorg en GGZ.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over imago onderzoek, onderzoek in de gehandicaptenzorg, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten