Flever

Data-inventarisatie voor Flever

Flever is een organisatie die zich inzet voor het verkennen, verbinden, verrijken en vernieuwen van zorg en welzijn in de provincie Flevoland. Om hier invulling aan te kunnen geven, is de organisatie gebaat bij actuele kennis over (ontwikkelingen in) de regio. Flever werkt samen met verschillende partners en stakeholders. Kennisdeling met deze partijen is een belangrijk onderdeel van de bijdrage die de organisatie levert binnen de sector. Om actuele kennis over de zorg en leefbaarheid intern en extern te kunnen aanbieden, heeft Flever aan ZorgfocuZ gevraagd om een data-inventarisatie uit te voeren.

Het verloop van de data-inventarisatie voor Flever

Tijdens de data-inventarisatie zijn verschillende bronnen geraadpleegd om actuele cijfers over zorg en leefbaarheid in beeld te brengen. Deze cijfers zijn op lokaal, regionaal en landelijk niveau verzameld en vergeleken. Daarnaast zijn trends en prognoses visueel weergegeven voor verschillende thema’s in de sector. De data-inventarisatie wordt door Flever gebruikt om inzicht te kunnen geven in de zorg en leefbaarheid in de provincie Flevoland, onder meer door de cijfers en inzichten op te nemen in presentaties en gesprekken, zowel binnen de organisatie als aan tafel bij samenwerkingspartners.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over een data-inventarisatie en onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Chiel Westra en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461 (locatie Groningen) of 030 20 74 269 (locatie Utrecht).

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten