Gemeente Meerssen

CTO Wmo en CTO jeugdwet met kwalitatieve verdieping

De gemeente Meerssen heeft ZorgfocuZ gevraagd om jaarlijks de cliënttevredenheidsonderzoeken (CTO) Wmo en Jeugdwet uit te voeren. Voor zowel het CTO Wmo als voor het CTO Jeugdwet gaat het om een zogenaamde puntmeting waarbij onderzoek wordt gedaan over de doelgroep die in het voorgaande jaar ondersteuning vanuit de Wmo of Jeugdwet heeft ontvangen. Na afronding van het jaarlijkse onderzoek wil de gemeente mogelijk met een selecte groep cliënten nader in gesprek gaan.

Opzet cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

We hebben een werkgroep met de gemeente ingesteld die alle praktische zaken van het onderzoek nader uitwerken. Voor het opzetten van een cliënttevredenheidsonderzoek hanteren we een gefaseerde aanpak, te beginnen met de voorbereidingsfase. Hierbij doorlopen we alle relevante aandachtspunten waarbij we onder andere gaan kijken naar de opzet van de vragenlijsten voor het cliënttevredenheidsonderzoek Wmo en Jeugdwet. Hiervoor hebben we onder andere gebruik gemaakt van vele  inspiratievragen die andere gemeenten zoal toepassen. Aan de hand van meerdere feedbackrondes zijn op deze wijze vragenlijsten tot stand gekomen die volledig aansluiten bij de behoefte van de gemeente.

Kwalitatieve verdieping

Op verzoek van de gemeente voeren wij jaarlijks verdiepende interviews uit met cliënten die bijvoorbeeld erg ontevreden zijn of juist heel tevreden zijn. Daarbij vindt de gemeente het interessant om 2 specifieke doelgroepen binnen de Wmo te betrekken, namelijk algemene voorziening begeleiding en hulp bij het huishouden.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over het cliëntervaringsonderzoek (CTO) Wmo of het cliëntervaringsonderzoek (CTO) Jeugdwet? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten